Styrelsen

Gårdsföreståndare - Kjell Rosenberg                            

Tel. 073-521 03 69


Stifsstyrelsen. Ordinarie; Leif Wiklund, Blåsmark. Ersättare Maria Lundström Pedersen, Luleå.

Svenska kyrkans unga. Ordinarie; Mats Björk, Skellefteå, ordf.  ersättare; Elisabet Björk, Umeå 

Svenska kyrkans unga. Ordinarie; Niklas Stenlund (sekr.) Skellefteå. Ersättare Linnéa Lindmark, Ostvik

Piteå kontrakt. Ordinarie; Erik Lindmark, Ostvik (v. ordf.). Ersättare Rolf Nilsson, Älvsbyn

Arjeplogs församling. Ordinarie; Ingrid Holmström Pavval, Arjeplog. Ersättare Kristina Andersson, Arjeplog.


Kontakt

Ordförande Mats Björk, Svenska Kyrkans Unga

Annedalsvägen 13

93191 Skellefteå

Tel. 0910-701477, 070-5711110

Mail: matsbjork.66@gmail.com


Ordf. AU Erik Lindmark, Piteå Kontrakt (fastighetsansvarig)

Tjärn 40

934 91 Kåge

Tel. 070-385 23 32

Mail: el.lindmark@gmail.com