Miljödiplom

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens MILJÖDIPLOM 2003

Har tilldelats Kyrkans Fjällgård Jäkkvik


Kyrkans Fjällgård Jäkkvik bedöms ha gjort en berömvärd insats för miljö och hållbar utveckling inom Arjeplogs kommun, genom att man bl.a:

  • Banat väg för ett ökat miljöengagemang inom sin verksamhet
  • På ett framträdande sätt arbetat med att förbättra miljön genom nytänkande, engagemang och handlingskraft, samt
  • Aktivs bidragit till att avfallsmängder radikalt har minskat genom källsortering och återanvändning/återvinning.

Arjeplogs kommun

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden

Den 11 december 2003